Ders Konuları

1. BÖLÜM GİRİŞ
E-Fatura ve E-Arşiv Eğitimine Giriş 00:17:00
2. BÖLÜM BAŞVURULAR
E-Fatura, E-Defter ve Mali Mühür Başvuruları 00:45:00
3. BÖLÜM E-FATURAYA GİRİŞ
E-Faturaya Giriş – 1 00:45:00
E-Faturaya Giriş – 2 00:45:00
4. BÖLÜM PORTAL ÖRNEK UYGULAMALARI
Portal Örnek Uygulamaları – 1 00:45:00
Portal Örnek Uygulamaları – 2 00:45:00
5. BÖLÜM E-FATURA İPTALİ
E-Fatura İptal Portalı 00:45:00
6. BÖLÜM E-İHRACAT FATURASI
E-İhracat Faturası 00:45:00
7.BÖLÜM E-YOLCU REHBERİ
E-Yolcu Rehberi 00:45:00
8. BÖLÜM E-FATURA KURALLARI
E-Fatura Kuralları 00:45:00
9. BÖLÜM ÖZEL ENTEGRATÖRLER
Özel Entegratör Örnek Uygulaması 00:45:00
10. BÖLÜM E-FATURA FORUMU
E-Fatura Forumu 00:45:00
11. BÖLÜM E-ARŞİV FATURAYA GİRİŞ
E-Arşiv Faturaya Giriş – 1 00:22:00
E-Arşiv Faturaya Giriş – 2 00:45:00
12. BÖLÜM E-ARŞİV FATURA TEKRAR
E-Arşiv Fatura Konu Tekrarı 00:45:00
13. BÖLÜM E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI
E-Arşiv Fatura Uygulaması 00:45:00
14. BÖLÜM E-İRSALİYE GİRİŞ
E-İrsaliye Giriş 00:45:00
15. BÖLÜM E-İRSALİYE TEORİSİ
E-İrsaliye Teorisi 00:45:00
16. BÖLÜM E-İRSALİYE ÖRNEK UYGULAMALAR
E-İrsaliye Örnek Uygulamalar 00:45:00

 

“Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”

Tüm hakları saklıdır.